Schaakkring DE ZWARTE DAME Halle

Contact

Kaart Clublokaal

Onze club

Wij zijn een schaakclub voor visueel gehandicapten en sympathisanten, gevestigd te Halle. Onze vereniging werd opgericht in maart 1992. De naam ontlenen we aan de Halse Zwarte Madonna, die elk jaar vele bedevaarders trekt.

We hebben op dit moment 26 leden, waarvan 7 jeugd. Ook goed ziende schakers kunnen lid worden. Ongeveer ⅓ van onze leden heeft een visuele beperking.

Naast onze schaaknamiddagen spelen we ook met twee ploegen mee in de nationale interclubcompetitie. Jaarlijks in mei organiseren we een open tornooi.

Aansluiten

Je kan lid worden van onze club voor € 35 per jaar. Jeugdleden betalen € 25. Leden die zich ook wensen aan te sluiten bij de BSFVG betalen € 65.

We vragen ook een kleine bijdrage van € 3 per keer dat je aanwezig bent. Deze bijdrage geeft je ook recht op drie drankjes doorheen de schaaknamiddag.

Voor alle praktische regelingen en afspraken kun je ons huishoudelijk reglement nalezen.

Schaken met slechtzienden

Schakers met een visuele beperking moeten het bord en de stukken kunnen voelen. Daarom spelen zij met aangepast materiaal. FIDE heeft bepaald dat voor een slechtziende de aanrakingsregel anders werkt: men moet met een stuk spelen als het uit de opening is genomen.

Slechtziende spelers gebruiken een apart bord met gaatjes in de velden, de zwarte velden staan hoger dan de witte. De stukken zijn voorzien van pinnetjes om ze op het bord vast te kunnen zetten, de zwarte stukken zijn voorzien van een merkteken (meestal een nageltje aan de bovenkant) om het onderscheid te kunnen maken. Er bestaan ook magnetische varianten. Ook wordt een aangepaste klok gebruikt, waar men de tijd uit kan horen via een oortelefoontje.

Een speler doet een zet op zijn bord en zegt deze dan aan de tegenstander. Vervolgens drukt hij de klok in. De tegenstander herhaalt ter controle de zet en voert hem daarna uit op zijn eigen bord.

Notatie kan op verschillende manieren gebeuren. Een blinde speler kan in brailleschrift noteren of zijn zetten inspreken in een opname-apparaat. Sommige slechtziende spelers schrijven de zetten op een eventueel vergroot notatieformulier.

Voor meer info kan je het FIDE-schaakreglement nalezen, aanhangsel D behandelt schaken met slechtzienden.

Mieke Maeckelbergh
Voorzitter

Aron Schepens
Ondervoorzitter

Frank van Overstraeten
Penningmeester

Rashed Rab
Secretaris